Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb SUNPROFIT OÜ (edaspidi TreeBird) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on astunud TreeBird'iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on TreeBird'ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed). TreeBird kogub tellimuste täitmiseks klientidelt järgmisi andmeid: nimi, telefon, meiliaadress.

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on TreeBird. Kliendiandmete volitatud töötlejad on Voog (Edicy OÜ, kes on ühtlasi andmete hoidja), Itella SmartPOST OÜ, Omniva (AS Eesti Post), Maksekeskus AS ja PayPal.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
TreeBird töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid kvaliteetseid teenuseid. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks, arve ja kauba saatmiseks, uudiskirja saatmiseks.

Millistel juhtudel avaldab TreeBird kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas TreeBird kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks, arve ja kauba saatmiseks, uudiskirja saatmiseks (ainult soovi avaldanud klientidele). Kliendil on õigus igal igal ajal TreeBird'iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@treebirdeco.eu vahendusel või argipäeviti kell 9.00-17.00 telefoni +372 58 558 731 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, saab klient neid muuta TreeBird'iga eelnevalt mainitud sidevahendeid kasutades.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meile argipäeviti kell 9.00-17.00 telefonil +372 58 558 731 või kirjutage e-posti aadressil info@treebirdeco.eu.